วัสดุเทอร์โมพลาสติก

วัสดุโคลด์พลาสติก

สีจราจร

สีจราจรชนิดน้ำ

ลูกแก้วสำหรับโรยเส้น

น้ำยารองพื้น

วัสดุเทอร์โมพลาสติก

มาตรฐาน และ ใบรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015

สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

Made in Thailand (MiT)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มอก.542-2549

วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง

ใบอนุญาตเลขที่ (3) 2494-82/542

มอก.543-2550

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง

ใบอนุญาตเลขที่ 4608-23/543

มอก.415-2555

สีจราจร

ใบอนุญาตเลขที่ 3368-119/415

มอก.2529-2555

สีจราจรชนิดน้ำ

ใบอนุญาตเลขที่ 3373-6/2529

มอก.2573-2555

เครื่องหมายปุ่มบนพื้นทาง : หมุดสะท้อนแสง

ใบอนุญาตเลขที่ 5550-9/2573

มอก.2611-2556

วัสดุโคลด์พลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง

ใบอนุญาตเลขที่ 4594-15/2611