ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยเส้น

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง แบ่งเป็น 3 ประเภท

ประเภท 1 ใช้ผสมในวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง

ประเภท 2 ใช้โรยบนผิวหน้าวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง

ประเภท 3 (ขนาดใหญ่) ใช้ผสมและ/หรือโรยบนผิวหน้าวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง

สำหรับโรยบนวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือโรยบนสีจราจร, สีจราจรชนิดน้ำ,วัสดุโคลด์พลาสติก จะใช้ลูกแก้วประเภทที่ 2 และ 3 ซึ่งขณะที่ทำเครื่องหมายบนผิวทาง (โรยลูกแก้วสะท้อนแสงขณะที่ตีเส้นจราจร) จะช่วยให้ลูกแก้วสะท้อนแสงฝังอยู่บนผิวของวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร ฯลฯ ซึ่งลูกแก้วสะท้อนแสงที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางนี้ จะเกิดการสะท้อนแสงเมื่อไฟหน้ารถยนต์ส่อง ทำให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืน

ใบอนุญาตที่ 4608-23/543