วัสดุโคลด์พลาสติก

วัสดุโคลด์พลาสติก สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ประกอบด้วย ส่วนผสมหลัก และสารทำให้แข็ง มีความแข็งแรง จึงทำให้เป็นสีชนิดหนึ่งที่มีความคงทนมาก ที่สุด ทำงานง่ายสะดวก และรวดเร็ว สามารถทำงานได้โดยใช้ลูกกลิ้ง ยางหรือไม้ปาด มีทั้ง ชนิดละเอียดและชนิดหยาบ ชนิดหยาบจะประกอบไปด้วยส่วนผสมที่มีขนาดใหญ่รวมกัน (แอนตี้สคิด) เมื่อทำงานเสร็จแล้วจะได้พื้นผิวถนนที่หยาบดูสวยงาม

ลักษณะการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริเวณถนนที่อาจลื่นไถลได้ ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อ มีฝนตกและพื้นผิวถนนเปียกลื่น เช่น ทางลาดชัน โค้งหักศอก ทางลาดเอียงก่อนขึ้นสะพาน ทางด่วน มอเตอร์เวย์ นอกจากนี้ยังเหมาะกับทางจักรยาน ทางรถมอเตอร์ไซด์ และทาง สำหรับผู้พิการ

คําแนะนําการใช้ วัสดุโคลด์พลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือส่วนผสมหลัก (ส่วนผสม A) ซึ่งเป็นส่วนสี และสารทำให้แข็ง(ส่วนผสม B ) เป็นตัวเร่งที่ทำให้ สีแข็งตัวเร็ว

วิธีการใช้งาน ก่อนการใช้งาน ให้เตรียมพื้นผิวถนนให้สะอาด แห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง และคราบน้ำมัน นําสารทำให้แข็ง(ส่วนผสม B) เทลงผสมในส่วนผสมหลัก (ส่วนผสม A) แล้วคนอย่างรวดเร็ว ใช้เครื่องกวนอัตโนมัติ เพื่อให้เข้ากันได้ดี นําไปใช้งานได้เลย ห้ามทิ้งไว้เกิน 15 นาที เพราะสีจะแข็งตัวไม่สามารถนําไปใช้ งานได้อีก ควรคํานวณพื้นที่การใช้งานก่อนผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน และผสมให้พอดีกับปริมาณงานวัสดุโคลด์พลาสติก ได้เนื้องานประมาณ 4-6 ตารางเมตร ต่อ 1 ชุด


สี ขาว,เหลือง,แดง,ดำ

อัตราส่วนผสม ; ส่วนผสมหลัก (A) ปริมาณ 100 ส่วน ต่อ สารที่ทำให้แข็ง (B) ปริมาณ 0.5 ส่วน

; ส่วนผสมหลัก (A) 25 กิโลกรัม ต่อ สารที่ทำให้แข็ง (B) 125 กรัม


สี น้ำเงิน, เขียว

อัตราส่วนผสม ; ส่วนผสมหลัก (A) ปริมาณ 100 ส่วน ต่อ สารที่ทำให้แข็ง (B) ปริมาณ 1.0 ส่วน

; ส่วนผสมหลัก (A) 25 กิโลกรัม ต่อ สารที่ทำให้แข็ง (B) 250 กรัม


หมายเหตุ* ระยะเวลาการแห่งตัวของสีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสูงในอากาศ และการเพิ่มปริมาณ

อัตราส่วนผสม B มากขึ้น เช่น ระยะเวลาการแห้งตัวจะเร็วขึ้น 20-25 นาที เป็นต้น

ใบอนุญาตที่ 4594-15/2611