สีจราจร

สีจราจรคุณภาพสูง แห้งแร็ว ชนิด คลอริเนทเต็ด รับเบอร์ หรืออคิริค ไม่มีส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสง สีจราจร ของบริษัท แทรฟฟิค อินเตอร์เทรด ผลิตได้มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยสีจราจรใช้ทาบนพื้นผิวแอสฟัลท์หรือคอนกรีต เสาหลักกิโลเมตร หรือตามเสาหลักข้างทาง


สี : ขาว ดำ เหลือง แดง น้ำเงิน เขียว


ขนาดบรรจุ : ขนาด 1 ยูเอส แกลลอน (5 กิโลกรัม) / 5 ยูเอส แกลลอน (25 กิโลกรัม)

การเตรียมพื้นผิว : อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการเตรียมพื้นผิวที่ดีถ้าบริเวณที่ทามีคราบน้ำมัน ให้ลอกคราบน้ำมันหรือแว๊กซ์ ใช้ทินเนอร์ล้างออก หลีกเลี่ยงการขัดพื้นผิวให้เป็นมันวาว


ลักษณะทางกายภาพ

ส่วนประกอบ : เม็ดสี อย่างน้อย 50 % โดยน้ำหนักของสี Nonvolatile ≥ 70 % โดยน้ำหนัก

ความเข้มข้น : 70 – 90 Kreb units

ความหนาแน่น : อย่างน้อย 1.28 กรัม / ลบ.ซม.

ความละเอียด : สูงสุด 80 ไมครอน

ระยะเวลา : แห้งไม่เกิน 15 นาที

ปริมาณเนื้องานที่ได้ : 10 ตรม. / กล. ( ขนาด 1 ยูเอส แกลลอน หรือ 5 กิโลกรัม)


วิธีใช้

1. ใช้เครื่องพ่นเสปรย์ หรือเครื่องชนิดที่ติดตั้งบนรถบรรทุก อัตราความดันของเครื่องพ่นอยู่ที่

2.8-3.0 Kg. /cm2 (40-95 psi)

2. ใช้แปรงทาหรือลูกกลิ้ง สำหรับพื้นผิวที่ไม่เรียบ ความหนาที่มากเกินไปไม่มีผลต่อความคงทน

ของสีที่ทา

ใบอนุญาตที่ 3368-119/415