เกี่ยวกับ บริษัท แทรฟฟิค อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท แทรฟฟิค อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ผลิตสีตีเส้นถนน และเครื่องหมายจราจร เป็นบริษัทที่ดำเนินการค้าระหว่างประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

บริษัทจดทะเบียนธุรกิจในปี พ.ศ. 2549 อีกทั้งผู้บริหารยังมีประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญ การผลิตสีตีเส้นถนน การออกแบบที่ทันสมัย ​​และการปรับแต่งเครื่องจักรให้มีคุณภาพ จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การควบคุมการผลิต และการทดสอบทั้งวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ความเชี่ยวชาญในการขนส่ง การนำเข้าส่งออกถือเป็นศักยภาพของบริษัท และการผลิตสีตีเส้นที่มีคุณภาพสูง เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง มั่นคง และด้วยความระมัดระวัง คำว่าคุณภาพเป็นหลักการที่ติดอยู่กับนโยบายของ บริษัท แทรฟฟิค อินเตอร์เทรด จำกัด

สิ่งที่เราทำ

บริษัท แทรฟฟิค อินเตอร์เทรด จำกัด จำหน่ายสีตีเส้นจราจร และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยการจราจรอื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง บริษัทผลิตวัสดุที่ใช้ทำเครื่องหมายจราจรทุกประเภท วัสดุสำหรับเครื่องหมายบนถนน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ความต้องการที่หลากหลายของบริษัทฯถูกนำมาใช้สำหรับโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ และยังส่งออกไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางหลวง ถนนในเมือง สนามบิน ที่จอดรถ บริษัททำเต็มที่เพื่อส่งมอบชนิด และคุณภาพของวัสดุที่ทำเครื่องหมายจราจรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า บริษัทมีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมด้านนี้

พันธกิจ

บริษัท แทรฟฟิค อินเตอร์เทรด จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และในฐานะผู้นำด้านผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ในการผลิต และจำหน่ายสีตีเส้นจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังทั่วโลกด้วย

ทำไมต้องเป็น แทรฟฟิค อินเตอร์เทรด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ราคาที่แข่งขัน และให้บริการที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า เป็นความมุ่งมั่น และมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมที่แท้จริงที่แตกต่างจากคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยการจราจร มีมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในต่างประเทศ สำหรับการควบคุมการจราจรถาวร ควบคุมการจราจรชั่วคราว พื้นที่กำลังทำงาน ในลานจอดรถ หรือแม้แต่ความปลอดภัยสถานที่อื่น เช่น โรงเรียน เป็นต้น ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการสัญญาณควบคุมการจราจร สีตีเส้นจราจร เครื่องหมาย และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยบนถนน บริษัท แทรฟฟิค อินเตอร์เทรด เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยบนทางหลวง ความปลอดภัยของคนเดินเท้า และความปลอดภัยเขตพื้นที่กำลังทำงาน