น้ำยารองพื้นวัสดุเทอร์โมพลาสติก

น้ำยารองพื้นวัสดุเทอร์โมพลาสติก
(อูลตร้าบอนด์ ไพรม์เมอร์)

 

น้ำยา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
มีส่วนผสมของตัวทำละลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและส่วนผสมของ Natural Rubber เป็นองค์ประกอบ ทำหน้าที่ในการยึดติดของฟิล์มสีวัสดุเทอร์โมพลาสติกกับผิวถนนได้เป็นอย่างดีสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเจือจาง

การนำไปใช้งาน
ใช้ได้ทั้งพื้นผิวถนนที่เป็นคอนกรีตและแอสฟัลต์ โดยพ่นด้วยเครื่องพ่นน้ำยารองพื้นวัสดุเทอร์โมพลาสติกหรือทาด้วยแปรง วิธีทดสอบการแห้งตัวให้ใช้นิ้วมือสัมผัสบนแผ่นฟิล์มของน้ำยารองพื้น ต้องมีลักษณะเหนียว (แห้งหมาด ๆ ) จากนั้นจึงตีเส้นทับด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
– เปอร์เซ็นต์เนื้อกาว (Glue Content (%)           ไม่ต่ำกว่า 10 %
– ความหนืด ( Viscosity )                                   30 ± 5 Centistoke
– ความหนาแน่น ( Density )                              0.87 g/cm3
– ระยะเวลาแห้งตัว ( Drying Time )                  ไม่เกิน 4 – 5 นาที
– ความเป็นกรด – ด่าง (Acid-Base Value)         6.5 – 7.5

รายละเอียดเพิ่มเติม
– การชะล้างทำความสะอาดด้วยทินเนอร์
– การเก็บรักษา ควรเก็บในภาชนะที่ปิดฝาสนิท และอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ให้โดนความ
ร้อนและแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิในการจัดเก็บอยู่ระหว่าง 20 – 34 องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ
ปี๊ป/ 15 กก. และ ถัง/ 170 กก.

คำเตือน
มีส่วนผสมของวัตถุไวไฟ ติดไฟง่าย ระวังเข้าตา หลีกเลี่ยงการสูดดมและการสัมผัสโดยตรง หลังการใช้งาน ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

Translate »