สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นถนน

สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นถนน

thermoplastic paint

คุณลักษณะ ผลการทดสอบ เกณฑ์มาตรฐาน
         มอก. 542-2549
สีขาว สีเหลือง สีขาว สีเหลือง
คุณลักษณะเชิงปริมาน
1. เปอร์เซนต์วัสดุประสาน 19.8 18.0 ≥18 ≥18
2. เปอร์เซนต์ลูกแก้ว 37.4 35.8 ≥30 ≥30
3. เปอร์เซนต์ไทเทเนียมออกไซด์ ≥6
4. เปอร์เซนต์แคลเซียมคาร์บอเนตและตัวเดิม ≤46
คุณลักษณะเชิงกายภาพ
1. ค่าการสะท้อนแสง 93 53 ≥75 ≥45
2. ดัชนีความเหลืองของสีขาว 0.10 0-0.1
3. สีของสีเหลือง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เปรียบเทียบด้วยสายตา
กับ Fed. Std. 595
No. 13538
4. ความสามารถในการไหลได้
   เปอร์เซนต์ส่วนที่เหลือค้างที่เวลา 4 ชั่วโมง  4 5 ≤18 ≤21
   เปอร์เซนต์ส่วนที่เหลือค้างที่เวลา 8 ชั่วโมง  5 6 ≤28 ≤28
5. ระยะเวลาแข็งตัว (นาที)  3 3 ≤10 ≤10
6. ความทนแรงกระแทก (จูล)
   Izod-Type 2.58 2.53 ≥1.13 ≥1.13
7. จุดอ่อนตัว (องศงเซลเซียส) 105 107 95-115 95-115
8. ความทนด่าง – การแตกร้าว ไม่แตกร้าว ไม่แตกร้าว ไม่แตกร้าว ไม่แตกร้าว
                   – การเปลี่ยนแปลงสี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
9. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.99 1.98 ≤2.15 ≤2.15
เฉดสีมี 2 สีคือ ขาวและเหลือง
นอกเหนือจากนี้สามารถสั่งผลิตได้

admin

Translate »