หม้อต้มสีเทอร์โม

December 22, 2014
No Comments

หม้อต้มสีเทอร์โมพลาสติก

หม้อต้มสีเทอร์โม s.3

– ชนิดหม้อต้มเดี่ยวจุ 200 กก. : + 5%

– ชนิดหม้อต้มคู่จุ 2 x 200 กก. : + 5%

– ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 8-11 (HP)

– มีระบบปั่นสีด้วยใบพัด และมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

– แหล่งพลังงานความร้อน HOT OIL, เผาตรง

– หม้อต้มคู่ ขนาด 1,350 มม. X 1,800 มม. X 1,100 มม. : +150 มม.

– หม้อต้มเดี่ยว ขนาด 1,350 มม. X 900 มม. X 1,100 มม. : +150 มม.

admin

Translate »