เครื่องวัดค่าสะท้อนแสงสีตีเส้นถนน

เครื่องวัดค่าสะท้อนแสงสีตีเส้นถนน

เครื่องวัดค่าสะท้อนแสง 1 (1)

         เครื่องวัดค่าสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ยี่ห้อ EASYLUX  เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นอย่างแข็งแรง เหมาะสำหรับการวัดทดสอบค่าสะท้อนแสง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของการมองเห็นภาพในการสะท้อนกลับของไฟหน้ารถผู้ขับขี่ยานพาหนะในตอนกลางคืน โดยการจำลองสภาวะแวดล้อมให้เหมือนจริง ตัวเครื่องควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตัล ใช้งานง่ายและอ่านผลได้อย่างรวดเร็ว การวัดค่าสามารถอ่านค่าได้ภายใน ครึ่งวินาที ระบบก็จะเตรียมการสำหรับการวัดค่าครั้งต่อไป ทำให้เกิดความรวดเร็วและมีความแม่นยำตัวเครื่องมีช่องสำหรับต่อพริ้นเตอร์ได้

         เครื่องวัดค่าสะท้อนแสง EASYLUX มีการติดตั้งระบบ GPS พร้อมแผนที่ Google Earth ทำงานง่าย มีแบตเตอร์รี่แยกเป็นอิสระและค่าตัวเลขที่ปรับแต่งได้ รวมทั้งการเก็บและถ่ายโอนข้อมูลจากหน่วยความจำไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ EASYLUX จึงเป็นเครื่องที่เหมาะกับการนำไปใช้ควบคุมคุณภาพของสีตีเส้นบนพื้นผิวถนน

         วิธีการใช้งาน

  – ใช้สำหรับตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานของการมองเห็นสีตีเส้นถนนในเวลากลางคืน

  – เหมาะกับหน่วยงานควบคุมมาตรฐานของงานตีเส้นจราจร เช่นกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ห้องทดลองและผู้รับเหมาจดทะเบียนงานจ้างเหมาตีเส้นของหน่วยงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin

Translate »